Image default
Buku islam

Buku Fikih Sunnah Wanita Karya Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim Wa: 0878-2607-2217

Fikih Sunnah Wanita
Referensi Fikih Wanita Terlengkap
Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim

Tuntunan bagi Muslimah dalam pelaksanaan ibadah dan muamalah sehari-hari, disertai penjelasan terinci tentang hukum-hukumnya berdasar pada dalil al-Qur`an dan ajaran sunnah Rasulullah s.a.w.

Sebagai hamba Allah, setiap Muslimah tentu ingin seluruh amal mereka, baik ibadah maupun muamalah, membuahkan pahala serta diterima oleh Allah s.w.t. Agar amal diterima, ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu pelaksanaannya ikhlas karena Allah s.w.t., dan sesuai ajaran Rasulullah s.a.w.

Buku Fikih Sunnah Wanita ini menjelaskan seluruh aturan hukum fikih Islam dan tata cara pelaksanaan ibadah maupun muamalah, yang wajib diketahui oleh kaum Muslimah. Keterangannya mengacu kepada dalil-dalil al-Qur`an dan sunnah—baik berupa amaliyah (praktik) maupun qauliyah (sabda)—Rasulullah s.a.w. Karena itu, penjelasannya jauh dari perbedaan pendapat (ikhtilâf) mazhab. Sebab, penulisnya melakukan verifikasi pendapat untuk menentukan pendapat terkuat (tarjîh) di antara pendapat-pendapat mazhab fikih dalam satu persoalan.

Paparan buku ini sederhana, namun rinci dan praktis. Bahkan di dalam kesederhanannya, karya ini oleh para ulama di Timur Tengah diakui sebagai referensi fikih wanita terlengkap yang menjadikan sunnah Rasulullah s.a.w. sebagai sumber utama pengambilan dalil. Melalui buku ini, kaum Muslimah tidak hanya mengetahui hukum-hukum fikih yang sahih yang diberlakukan khusus untuk mereka, namun juga dapat menjalankan ajaran syariat seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah s.a.w. sehari-hari dalam beribadah maupun bermuamalah.

Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim
Ulama ini lahir di Mesir. Belajar ilmu syariat, khususnya ilmu fikih dan hadis, kepada Syaikh Musthafa al-‘Adawy. Kemudian pada tahun 2002, pergi ke Arab Saudi untuk menuntut ilmu agama dari para ulama Hejaz dan Nejd, sekaligus mengajar fikih dan ushul fikih di sana selama satu tahun.

Sekembalinya ke tanah kelahirannya di Mesir, ulama yang terkenal sebagai pakar fikih, ushul fikih, dan hadis ini, mulai aktif berceramah dan produktif menulis buku. Karya-karyanya yang sudah dibukukan dan diterbitkan di sana, antara lain Shahîh Fiqh Sunnah (Fikih Sunnah yang Sahih), al-Fiqh al-Mushaffâ (Fikih Pilihan), Mukhâlafât an-Nisâ` (Kesalahan-kesalahan dalam Praktik Beragama yang Dilakukan Wanita Tanpa Disadari), dan Fiqh Sunnah li an-Nisâ` (Fikih Sunnah untuk Wanita) yang terjemahannya diterbitkan oleh Qisthi Press ini.

Order Wa: 087826072217

Harga IDR 155.000,-

 

ISBN: 978-979-1303-63-8
Ukuran: 15.5 x 24 cm
Jenis Buku: Hard Cover
Jenis Kertas: HVS
Jumlah Hlm: 662 hlm
Berat: 0.8 kg

Related posts

TANQIH AL-QAUL – Syekh Nawawi al-Bantani Wa: 087826072217

admin

Guru Perempuan Syekh Ibnu Arabi

admin

10 Film Keren Untuk Entreprenuer pemula

admin

Leave a Comment